§ 1. - Regulamin Trybunału Konstytucyjnego. - M.P.2017.767 - OpenLEX

§ 1. - Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

Monitor Polski

M.P.2017.767

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.
§  1. 
Uchwala się Regulamin Trybunału Konstytucyjnego, stanowiący załącznik do uchwały.