Art. 88. - Regulamin Senatu.

Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2020 r.
Art.  88. 
1. 
Marszałek Senatu kieruje projekt postanowienia, o którym mowa w art. 86, do właściwych komisji senackich.
2. 
Komisje po rozpatrzeniu projektu postanowienia Prezydenta przedstawiają Senatowi opinię w tej sprawie.