Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  85. 

W trybie przewidzianym dla uchwał Senat może podejmować rezolucje, oświadczenia, apele i opinie.