Monitor Polski

M.P.2018.846 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2018 r.
Art.  37b. 

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana na terenie Senatu.