Monitor Polski

M.P.1969.23.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1969 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.