Monitor Polski

M.P.1969.23.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1969 r.
§  3. Traci moc uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie regulaminu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Monitor Polski z 1959 r. Nr 83, poz. 437 i z 1963 r. Nr 28, poz. 143).