§ 97. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  97. 
Sekretarz Rady Ministrów udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia Rady Ministrów, stanowiący przedmiot prac Rady Ministrów, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.