§ 57. - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  57. 
Sekretarz właściwego komitetu udostępnia w RPL projekt ustawy albo rozporządzenia, stanowiący przedmiot prac komitetu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.