§ 21. - [Etapy postępowania z projektami dokumentów rządowych] - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2022.348 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2022 r.
§  21.  [Etapy postępowania z projektami dokumentów rządowych]
Postępowanie z projektami dokumentów rządowych obejmuje:
1)
opracowanie projektu;
2)
uzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu;
3)
rozpatrzenie projektu przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw;
4)
rozpatrzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów;
5)
rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą - w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia;
5a)
potwierdzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów - w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia;
6)
rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów.