§ 3. - Regulamin Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk.

Monitor Polski

M.P.1965.44.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1965 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.