§ 3. - Regulamin dyscyplinarny prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Monitor Polski

M.P.1986.4.27

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1986 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.