Regulamin dla Państwowego Banku Rolnego w sprawie administrowania pożyczkami, udzielonymi na odbudowę budynków zniszczonych lub... - M.P.1938.42.51 - OpenLEX

Regulamin dla Państwowego Banku Rolnego w sprawie administrowania pożyczkami, udzielonymi na odbudowę budynków zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działań wojennych i klęsk żywiołowych.

Monitor Polski

M.P.1938.42.51

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 1938 r.