Regulamin administracji Małopolskim Funduszem Przemysłowym.

Monitor Polski

M.P.1936.150.265

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1936 r.