Monitor Polski

M.P.2015.178

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lutego 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 3,4%.