§ 3. - Realizacja przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1961.63.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1961 r.
§  3.
Zobowiązuje się Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych do zapewnienia odpowiedniej mocy produkcyjnej w biurach projektów oraz wykonawstwa dla realizacji przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.