§ 2. - Realizacja przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1961.63.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1961 r.
§  2.
Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury do ustalenia w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej odstępstw od obowiązujących normatywów dla przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.