§ 3. - Rachunki bankowe osób zagranicznych, prowadzone w walutach wymienialnych.

Monitor Polski

M.P.1986.27.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1989 r.
§  3.
Rachunki "C" mogą być otwarte i prowadzone, jeżeli wkład wynosi co najmniej:
1)
10 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków płatnych na każde żądanie,
2)
100 dolarów USA - w odniesieniu do rachunków terminowych

lub równowartość tych kwot w innych walutach wymienialnych.