§ 3. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  3. 4
Na rachunki "A" mogą być wpłacane waluty wymienialne bez potrzeby udokumentowania bankowi tytułu wejścia w ich posiadanie:
1)
w gotówce,
2)
pochodzące z realizacji przekazów bankowych i pocztowych, czeków, weksli i akredytyw pieniężnych,
3)
pochodzące z odsprzedaży bankowi złota w postaci sztab i monet.
4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.