§ 15. - Rachunki bankowe osób krajowych fizycznych, prowadzone w walutach wymienialnych oraz uchylenie ograniczeń w dysponowaniu środkami dewizowymi zgromadzonymi na tych rachunkach bankowych.

Monitor Polski

M.P.1984.27.182

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1989 r.
§  15. 17
W razie przejścia wkładu na rachunku "A" w drodze spadku lub zapisu na osobę krajową fizyczną, może ona rozporządzać tym wkładem jak spadkodawca. Rozporządzenie wkładem następuje po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia urzędu skarbowego, stwierdzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.
17 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 11 zarządzenia z dnia 9 czerwca 1988 r. (M.P.88.17.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1988 r.