§ 7. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych. - M.P.1976.38.172 - OpenLEX

§ 7. - Rachunki bankowe krajowców dewizowych prowadzone w walutach państw socjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1976.38.172

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1979 r.
§  7.
W razie przejścia wkładu na rachunku "S" w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego osobę fizyczną może on rozporządzać tym wkładem wraz z odsetkami jak spadkodawca (zapisodawca). Rozporządzanie wkładem następuje po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku lub zapisu oraz zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej stwierdzającego uiszczenie podatku od spadków i darowizn lub stwierdzającego, że podatek taki się nie należy.