§ 2. - Przyznanie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu prawa nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1978.39.150

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1978 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.