Monitor Polski

M.P.1948.59.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 1 czerwca 1948 r.
o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości. *

§  1. Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 94. poz. 850) oraz art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 295) ustala się w brzmieniu polskim nazwy oraz pisownią miejscowości podanych w § 1.
§  2. W stosunkach publicznych wolno używać nazw wyżej podanych miejscowości tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

SPROSTOWANIE BŁĘDÓW W NAZWACH

ogł. w Monitorze Polskim Nr 59 z dnia 28 czerwca 1948 r.

1) Fritsche- Vw. pow, sulęciński

prostuje się na Fritsches- Vw. - Wojtaszkowo-wa, wojtaszkowski

2) Grasenau pow. oleski - Krasków -owa kraskowski (Bogacice)

prostuje się na - Krasków -owa kraskowski (ad/Bogacica)

3) Gross Rädnitz, F. pow. krośnieński - Rudnica Wielka -cy-kiej, wielkoradnicki

prostuje się na - Radnica Wielka -ey-kiej, wielkoradnicki

4) Hohenofen pow. szprotawski - Górczyn -a, górczyński (Przemkow)

prostuje się na - Górczyn -a, górczyński (ad/Przemków)

5) Jägerhof b. Schimmerwitz pow. lęborski - Pieski -ków, pięsecki

prostuje się na - Pieski -ków piesecki

6) Kirchhagen b. Langenhagen pow. gryficki - Sieradowo -wa, seradowski

prostuje się na - Sieradowo -wa, sieradowski

7) Klein Rädnitz pow. krośnieński - Radnica Mała -cy -łej, małoradnicki

prostuje się na - Radnica Mała -cy -łej, małoradnicki

8) Klei Reussen pow. ostródzki

prostuje się na Klein Reussen - Ruś Mała -si -ej, ruski

9) Marienau pow. chojeński - Niwka - ki, niwedcki

prostuje się na - Niwka - ki, niwecki

10) Neuemühle b. Trebo pow. sulęciński

prostuje się na Neuemühle b. Trebow - Stalonka - ki, stalonecki

11) Osterdorf - Kaldaun pow. glubczycki - Kałduny - n, kałduński (Niekazanice)

prostuje się na - Kałduny - n, kałduński (ad/Niekazanice)

12) Pyrehner Holländar pow. gorzowski

prostuje się na Pyrehner, Holländer - Pyrzanki - nek. pyrzanecki.

* Z dniem 23 sierpnia 1949 r. zmienia się nazwy miejscowości w powiecie oleskim, województwie śląskim: Zdziechowice 1 na Uszyce, Zdziechowice 2 na Zdziechowice. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1949 r. (M.P.49.A-57.758).