Monitor Polski

M.P.1990.5.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 lutego 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 lutego 1990 r.
w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438) ogłasza się, co następuje:
Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r. w stosunku do grudnia 1989 r. wyniósł 78,6%.