Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1990 r.

Monitor Polski

M.P.1990.43.341

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 listopada 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 listopada 1990 r.
w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1990 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 438 oraz z 1990 r. Nr 13, poz. 82 i Nr 56, poz. 324) ogłasza się, co następuje:
Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1990 r. w stosunku do września 1990 r. wyniósł 5,7%.