Monitor Polski

M.P.2018.1270

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) ogłasza się w załącznikach do niniejszego obwieszczenia:
1) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej - języka łemkowskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 20 do obwieszczenia;
21) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka białoruskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 21 do obwieszczenia;
22) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka litewskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 22 do obwieszczenia;
23) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 23 do obwieszczenia;
24) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej - języka ukraińskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 24 do obwieszczenia;
25) informacje o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji "Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka regionalnego - języka kaszubskiego" oraz o włączeniu tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - stanowiące załącznik nr 25 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z CHEMII" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z FILOZOFII" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII MUZYKI" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z HISTORII SZTUKI" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  11

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  12

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  14

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  15

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  16

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  17

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  18

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  19

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA WŁOSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  20

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ - JĘZYKA ŁEMKOWSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  21

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  22

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA LITEWSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  23

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA NIEMIECKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  24

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ - JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

ZAŁĄCZNIK Nr  25

INFORMACJE O POZIOMIE POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI PRZYPISANYM DO KWALIFIKACJI "SPRAWDZANIE I OCENIANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA REGIONALNEGO - JĘZYKA KASZUBSKIEGO" ORAZ O WŁĄCZENIU TEJ KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).