§ 6. - Przyjmowanie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczeń oddawanych do reasekuracji za granicą.

Monitor Polski

M.P.1950.A-121.1483

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1950 r.
§  6.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 października 1950 r.