Monitor Polski

M.P.2015.103

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 stycznia 2015 r.
o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r. ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 5 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła przyjąć bez zastrzeżeń informacje 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2013 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

2. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

3. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

4. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

5. Twój Ruch (EwP 313)