Przyjęte i odrzucone sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21.

Monitor Polski

M.P.2008.90.784

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2008 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 listopada 2008 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 18 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. Sprawozdania wyborcze złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze, z tym że Komitet Wyborczy Stronnictwa "Piast" złożył je po upływie ustawowego terminu.
Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:
1)
przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 12 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2)
przyjąć, ze wskazaniem uchybień, sprawozdania 4 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
3)
odrzucić sprawozdania 2 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej - demokraci.pl

2. Komitet Wyborczy Partii Rozwoju

3. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

4. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Pracy

5. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

6. Komitet Wyborczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

7. Komitet Wyborczy Samorządowej Ligi Prawicy

8. Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

9. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

10. Komitet Wyborczy Wyborców "Kongres Polski"

11. Komitet Wyborczy Wyborców Marii Zbyrowskiej

12. Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Urbana

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Komitet Wyborczy Stronnictwa Demokratycznego

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

2. Komitet Wyborczy Stronnictwa "Piast"

Wskazane uchybienie polega na przedłożeniu Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania wyborczego z naruszeniem terminu ustawowego.

3. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora RP Krzysztofa Rutkowskiego

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

4. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu przez Komitet wpłat dokonanych w innej formie niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin

Sprawozdanie zostało odrzucone, bowiem Komitet nie udzielił wyjaśnień w sprawie źródeł finansowania swojej działalności, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy nie doszło do naruszenia przepisów Ordynacji wyborczej.

2. Komitet Wyborczy Polskiej Lewicy

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskania przez komitet wyborczy środków finansowych po dniu wyborów oraz z innego źródła niż Fundusz Wyborczy partii.