Monitor Polski

M.P.2015.140

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 stycznia 2015 r.
o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2013 r. ciążył na 77 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyło 68 partii politycznych. Z naruszeniem ustawowego terminu sprawozdania złożyły partie polityczne: Polska Partia Narodowa (EwP 180), Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246), Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258) oraz Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 329). Ponadto sprawozdania złożyły Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155) i Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294), które zostały wykreślone z ewidencji w 2013 r. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 74 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:
1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 26 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;
2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 37 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;
3) odrzucić sprawozdania 11 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2013 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

2. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

3. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

4. Forum Samorządowe (EwP 73)

5. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

6. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

7. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

8. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

9. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

10. Zieloni 2004 (EwP 182)

11. Stronnictwo Pracy (EwP 196)

12. Przymierze dla Polski (EwP 200)

13. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

14. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

15. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

16. Ruch Patriotyczny (EwP 232)

17. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

18. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

19. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

20. Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

21. Samoobrona (EwP 298)

22. Lepsza Polska (EwP 302)

23. Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

24. Partia Rozwoju (EwP 310)

25. Polska Partia Imperium Słowiańskiego "Razem" (EwP 318)

26. Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2013 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP 12)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Wskazane uchybienia polegają na: niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego, wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym i nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom ustawowym.

3. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

4. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom ustawowym.

5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

6. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

8. Porozumienie Polskie (EwP 90)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

10. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

13. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

14. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego oraz na niewykazaniu w sprawozdaniu danych dotyczących rachunku bankowego Funduszu Wyborczego.

15. Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

16. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

17. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Unia Lewicy (EwP 227)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

19. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

20. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

21. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

22. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu wpłaty dokonanej na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

24. Partia Kobiet (EwP 259)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

25. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

26. Libertas (EwP 270)

Wskazane uchybienia polegają na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

27. Polska Lewica (EwP 279)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

28. Elektorat (EwP 281)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

29. Partia Regionów "Regiony" (EwP 286)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

30. Polska Patriotyczna (EwP 296)

Wskazane uchybienia polegają na wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z wyborami oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

31. Twój Ruch (EwP 313)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

32. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

33. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

34. Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Wskazane uchybienia polegają na: niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Funduszu Wyborczego i powołaniu jego pełnomocnika, niezałączeniu do sprawozdania opinii i raportu biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

35. Polska Partia Piratów (EwP 328)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

36. Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 329)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

37. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Wskazane uchybienia polegają na: niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Funduszu Wyborczego i powołaniu jego pełnomocnika, niezałączeniu do sprawozdania opinii i raportu biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2013 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy środków finansowych pochodzących z darowizn wpłaconych do kasy Partii.

2. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia poza rachunkiem bankowym środków finansowych pochodzących z darowizn.

3. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródeł nieudokumentowanych.

4. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy Partia nie pozyskiwała darowizn niepieniężnych z niedozwolonych źródeł.

5. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezałączenia wymaganych dokumentów finansowych oraz nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy Partia nie pozyskiwała środków finansowych z niedozwolonych źródeł.

6. Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań Partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

7. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy partia nie pozyskiwała darowizn niepieniężnych z niedozwolonych źródeł.

8. Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy Partia nie pozyskiwała darowizn niepieniężnych z niedozwolonych źródeł.

9. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań Partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

10. Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia darowizn niepieniężnych ze źródeł nieudokumentowanych.

11. Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia wartości niepieniężnych ze źródeł niedozwolonych oraz wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.