Przyjęcie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

Monitor Polski

M.P.1998.25.363

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 1998 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 1998 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1997 r.