§ 2. - Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2012.

Monitor Polski

M.P.2013.693

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 2013 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.