Monitor Polski

M.P.2015.1088

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2015 r.
o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Panią Ewę Bożenę KOPACZ w dniu 12 listopada 2015 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.