§ 4. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.72.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1957 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
w zakresie branżowych warunków dostawy artykułów hutniczych z wyjątkiem §§ 1-28 - po upływie 30 dni od ich ogłoszenia;
2)
w zakresie pozostałych przepisów - od dnia 1 stycznia 1958 r.