§ 2. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.72.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1957 r.
§  2.
W zakresie odlewów staliwnych i wyrobów kutych zarządzenie odnosi się do wszystkich produkowanych w resorcie przemysłu ciężkiego oraz do tych spośród produkowanych w innych resortach, które są przeznaczone dla odbiorców spoza resortu producenta.