§ 1. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw oraz warunki dostawy wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1957.72.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1957 r.
§  1.
Wprowadza się:
1)
szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych, zwanych dalej artykułami hutniczymi, zawarte w załączniku nr 1;
2)
branżowe warunki dostawy artykułów hutniczych w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2;
3)
wykaz artykułów hutniczych rozprowadzanych przez Centralny Zarząd Zbytu Stali, stanowiący załącznik nr 3;
4)
terminarz składania zamówień na artykuły hutnicze, stanowiący załącznik nr 4;
5)
wykaz rejonowych biur sprzedaży artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 5.