§ 5. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 5. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  5.
W razie awarii jednostka właściwa do przyjmowania zamówień obowiązana jest zapewnić dostawę wyrobów blaszanych potrzebnych do usunięcia awarii, nawet jeżeli odbiorca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego wyrobu na podstawie rozdzielnika lub asygnaty.