§ 15. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 15. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  15.
Zamówienia przesyła się do CZPWB w pięciu egzemplarzach, a do biura sprzedaży i wojewódzkiego przedsiębiorstwa "Arged" - w trzech egzemplarzach.