§ 13. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 13. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  13.
1.
CZPWB przekazuje do wykonania złożone mu zamówienia zakładom produkcyjnym, wojewódzkim przedsiębiorstwom "Arged" lub biurom sprzedaży, które zawierają umowy dostawy z odbiorcami.
2.
Zamiast zamówienia CZPWB może przesłać jednostkom wymienionym w ust. 1 zlecenie zawierające odpowiednie dane z zamówienia.
3.
W zależności od zapasów i warunków lokalnych wojewódzkie przedsiębiorstwa "Arged" i biura sprzedaży albo przyjmują zamówienia do wykonania dostawy ze swoich magazynów, albo przekazują je do wykonania w drodze organizowanych przez siebie tranzytowych dostaw z zakładów produkcyjnych bezpośrednio do odbiorców.
4.
Zamówienia na drobne ilości wyrobów blaszanych wojewódzkie przedsiębiorstwa "Arged" i biura sprzedaży mogą zlecać do realizacji współpracującym z nimi punktom sprzedaży detalicznej.
5.
W razie realizacji dostawy w drodze tranzytu lub za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej umowa zawarta z odbiorcą ulega odpowiedniej zmianie.