§ 11. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 11. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  11.
1. 3
Przepisy § 10 nie dotyczą:
1)
odbiorców podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, z wyjątkiem jednostek o charakterze handlowym,
2)
organizacji handlu zagranicznego,
3)
odbiorców na szczeblu hurtu rozprowadzających wyroby blaszane na cele rynkowe, wyznaczonych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego,
4)
odbiorców podporządkowanych Zarządowi Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego Ministerstwa Zdrowia w zakresie wyrobów emaliowanych sanitarnych,
5)
zamawiających wyroby blaszane o charakterze indywidualnym.
2.
Odbiorcy wymienieni w ust. 1 składają zamówienia w CZPWB.
3 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 stycznia 1959 r. (M.P.59.17.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 lutego 1959 r.