§ 6. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunki dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Monitor Polski

M.P.1957.73.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.
§  6.
W sprawach przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy łożysk tocznych i ich części nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie właściwe przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 października 1956 r. w sprawie przydziałów rozdzielników, uzgodnień dostaw i ogólnych warunków dostawy (Monitor Polski Nr 89, poz. 1016) - z wyłączeniem spraw dotyczących dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych pochodzących z importu, do których mają zastosowanie przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem handlowym z zagranicą (Biuletyn PKPG Nr 18, poz. 170).