§ 3. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunki dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Monitor Polski

M.P.1957.73.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.
§  3.
Zamówienia na łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1-6 i na części łożysk tocznych wymienione w załączniku nr 2 należy składać:
1)
na cele produkcyjne - do Biura Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie w terminie 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa;
2)
na inne cele - do rejonowo właściwych ekspozytur Biura Zbytu Łożysk Tocznych:
a)
na 45 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa - w przypadku potrzeb wynikających z planów średnich i kapitalnych remontów,
b)
doraźnie - w przypadkach awarii oraz potrzeb wynikających z remontów bieżących.