§ 2. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunki dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Monitor Polski

M.P.1957.73.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.
§  2.
1.
Łożyska toczne dzielą się na:
1)
rozdzielane według planu sporządzanego przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
2)
nie rozdzielane.
2.
Łożyskami tocznymi rozdzielanymi są łożyska objęte grupami materiałowymi 1-6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, stanowiącego załącznik nr 2, a przeznaczone na cele produkcyjne dla odbiorców podległych ministerstwom wymienionym w załączniku nr 3 i Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy.
3.
Nie podlegają rozdzielnictwu:
1)
łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 7-13 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych - bez względu na przeznaczenie i odbiorcę;
2)
łożyska toczne objęte grupami materiałowymi 1-6 część I wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych, a przeznaczone dla odbiorców, o których mowa w ust. 2, na inne cele niż produkcyjne, jak np. na cele wymiany, na cele naukowo-badawcze, oraz łożyska toczne dla pozostałych odbiorców - bez względu na przeznaczenie;
3)
wszelkie części łożysk tocznych, wymienione w części II wykazu łożysk tocznych i części łożysk tocznych - bez względu na odbiorcę.