§ 1. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunki dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych.

Monitor Polski

M.P.1957.73.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1957 r.
§  1.
1.
Wszystkie dostawy łożysk tocznych i części łożysk tocznych wykonują Biuro Zbytu Łożysk Tocznych w Warszawie oraz ekspozytury Biura Zbytu Łożysk Tocznych według podziału rejonowego, wymienionego w załączniku nr 1 - na podstawie zamówień odbiorców składanych w 3 egzemplarzach.
2.
O potrzebie uprzedniego dokonywania uzgodnień dostaw łożysk tocznych i ich części decyduje Biuro Zbytu Łożysk Tocznych.