§ 8. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  8.
W razie wydania przez właściwych ministrów szczegółowych przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw (§ 2) lub branżowych warunków dostawy (art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej) - do artykułów, których przepisy te będą dotyczyć, nie stosuje się przepisów zawartych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.