§ 7. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  7.
1.
Przepisy o ogólnych warunkach dostawy (§ 6 pkt 1) oraz przepisy o trybie zaopatrzenia (§ 6 pkt 2) stosowane będą do dnia wejścia w życie przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw, wydanych zgodnie z § 2 zarządzenia, oraz branżowych warunków dostaw, przewidzianych w art. 3 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 1956 r.
2.
Do umów zawartych przed wejściem w życie ogólnych warunków dostawy w obrocie krajowym lub branżowych warunków dostawy stosuje się przepisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy, choćby dostawa nastąpiła po wejściu w życie tych przepisów.