§ 6. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  6.
Ogólne przepisy o przydziałach, rozdzielnikach, uzgodnieniach dostaw oraz ogólne warunki dostawy, stanowiące załączniki do zarządzenia, wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. Z dniem wejścia w życie tych przepisów tracą moc - z zastrzeżeniem wynikającym z § 7 - wydane wcześniej przepisy w sprawach uregulowanych zarządzeniem, a w szczególności:
  1)
ogólne warunki dostaw, wydane na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 180), z wyjątkiem ogólnych warunków dostaw związanych z obrotem z zagranicą wprowadzonych zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 226 z dnia 1 czerwca 1951 r. (Biuletyn PKPG Nr 18, poz. 170),
  2)
przepisy w sprawie trybu zaopatrzenia, wydane na podstawie dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), a ponadto:
a)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 167 z dnia 3 lipca 1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia i dystrybucji środków chemicznych do tępienia szkodników (Biuletyn PKPG Nr 22, poz. 90),
b)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 349 z dnia 14 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany trybu zaopatrzenia w proszek do prania na cele pozarynkowe (Biuletyn PKPG Nr 40, poz. 214),
c)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 6 z dnia 9 stycznia 1952 r. w sprawie trybu zamawiania i dystrybucji kotłów parowych oraz kotłów wodnych centralnego ogrzewania typu La Monta (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 28),
d)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 104 z dnia 20 marca 1952 r. w sprawie trybu zamawiania i koordynacji dostaw konstrukcji stalowych (Biuletyn PKPG Nr 12, poz. 76 i z 1955 r. Nr 5, poz. 15),
e)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 czerwca 1951 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w węgiel kamienny, brykiety z węgla kamiennego i brunatnego oraz koks odbiorców z kontyngentu "Opał gmachów" ("fundusz administracyjny") - (Monitor Polski Nr A-53, poz. 690),
f)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 440 z dnia 13 listopada 1951 r. w sprawie dystrybucji sprzętu rolniczego (Biuletyn PKPG Nr 32, poz. 331),
g)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 19 z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w niektóre maszyny i urządzenia techniczne produkowane przez przemysł krajowy (Biuletyn PKPG Nr 4, poz. 18), z tym że terminy na składanie zamówień, określone w załącznikach do tego zarządzenia, utrzymuje się w mocy do czasu opublikowania innych terminów zgodnie z § 3,
  3)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 293 z dnia 31 lipca 1951 r. w sprawie zasad postępowania przy zgłaszaniu i ewidencjonowaniu reklamacji jakościowych (Biuletyn PKPG Nr 22, poz. 227),
  4)
§§ 2, 3 i 5 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 13 września 1954 r. w sprawie nabywania przez jednostki gospodarki uspołecznionej artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie w punktach sprzedaży detalicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 99, poz. 1217 i z 1955 r. Nr 23, poz. 228).