§ 4. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i ogólne warunki umów.

Monitor Polski

M.P.1956.89.1016

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1956 r.
§  4.
Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi tryb rozdzielnictwa artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności i uzgadniania dostaw tych artykułów oraz ustali terminy i organy właściwe do wykonania tych czynności.