§ 6. - Przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw oraz branżowe warunki dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1960.22.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1960 r.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.