§ 2. - Przydziały, rozdzielniki i uzgodnienia dostaw oraz branżowe warunki dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych.

Monitor Polski

M.P.1960.22.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 marca 1960 r.
§  2.
Wprowadza się:
1)
szczegółowe przepisy o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach dostaw artykułów hutniczych, zawarte w załączniku nr 1,
2)
branżowe warunki dostaw artykułów hutniczych w obrocie krajowym, zawarte w załączniku nr 2,
3)
wykaz artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 3,
4)
terminarz składania zamówień na artykuły hutnicze, stanowiący załącznik nr 4,
5)
wykaz rejonowych placówek sprzedaży artykułów hutniczych, stanowiący załącznik nr 5.