Monitor Polski

M.P.1952.A-106.1651

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 grudnia 1952 r.
w sprawie przydziału katedr do poszczególnych wydziałów w wyższych szkołach ekonomicznych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. Katedry istniejące w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Przemysłu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) ekonomiki przemysłu,
4) planowania inwestycji,
5) ekonomiki gospodarki komunalnej,
6) technologii.
2. W skład Wydziału Handlu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) historii gospodarczej,
3) ekonomiki handlu,
4) organizacji i techniki handlu,
5) towaroznawstwa.
3. W skład Wydziału Finansów wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) finansów i kredytu,
2) planowania finansowego,
3) finansów publicznych,
4) bankowości.
4. W skład Wydziału Statystyki wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) geografii gospodarczej,
2) prawa,
3) statystyki,
4) rachunkowości.
§  2. Katedry istniejące w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) historii,
3) geografii gospodarczej,
4) prawa ogólnego,
5) prawa międzynarodowego.
2. W skład Wydziału Handlu Zagranicznego wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) finansów i kredytu,
3) rachunkowości,
4) statystyki,
5) ekonomiki handlu zagranicznego,
6) organizacji i techniki handlu zagranicznego,
7) ekonomiki i organizacji transportu,
8) towaroznawstwa.
§  3. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Handlu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) rachunkowości,
4) statystyki,
5) ekonomiki handlu i żywienia zbiorowego,
6) organizacji i techniki handlu i żywienia zbiorowego,
7) towaroznawstwa.
2. W skład Wydziału Technologii Żywienia Zbiorowego wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) chemii,
3) maszynoznawstwa,
4) fizjologii i higieny żywienia,
5) technologii przygotowania pokarmu.
§  4. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Przemysłu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) ekonomiki przemysłu,
4) technologii.
2. W skład Wydziału Finansów wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) finansów i kredytu,
3) rachunkowości,
4) statystyki,
5) planowania finansowego.
§  5. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Przemysłu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) ekonomiki przemysłu,
4) technologii.
2. W skład Wydziału Handlu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomiki handlu,
2) organizacji i techniki handlu,
3) towaroznawstwa,
4) chemii.
3. W skład Wydziału Finansów wchodzą następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) prawa,
3) finansów i kredytu,
4) rachunkowości,
5) statystyki.
§  6. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Przemysłu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) ekonomiki przemysłu,
4) technologii,
5) rachunkowości.
2. W skład Wydziału Handlu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) ekonomiki handlu,
3) organizacji i techniki handlu,
4) towaroznawstwa,
5) chemii,
6) statystyki.
§  7. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Finansów wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) prawa,
3) finansów i kredytu,
4) planowania finansowego,
5) planowania gospodarki narodowej,
6) finansów publicznych,
7) bankowości,
8) ubezpieczeń,
9) rachunkowości,
10) statystyki.
2. W skład Wydziału Handlu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) geografii gospodarczej,
3) ekonomiki handlu,
4) organizacji i techniki handlu,
5) towaroznawstwa,
6) chemii.
§  8. Istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi przydziela się do Wydziału Morskiego tej szkoły:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) ekonomii politycznej,
3) planowania gospodarki narodowej,
4) finansów i kredytu,
5) ekonomiki transportu,
6) organizacji i techniki transportu,
7) ekonomiki przedsiębiorstw portowych,
8) prawa,
9) geografii gospodarczej,
10) handlu zagranicznego,
11) ekonomiki przemysłu rybnego,
12) rachunkowości,
13) statystyki.
§  9. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Transportu Śródlądowego wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) geografii gospodarczej,
3) planowania gospodarki narodowej,
4) ekonomiki transportu,
5) organizacji i techniki transportu,
6) towaroznawstwa,
7) chemii.
2. W skład Wydziału Finansów wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) prawa,
3) finansów i kredytu,
4) rachunkowości,
5) statystyki.
§  10. Katedry istniejące w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu przydziela się do poszczególnych wydziałów tej szkoły w sposób następujący:
1. W skład Wydziału Przemysłu wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) ekonomii politycznej,
2) planowania gospodarki narodowej,
3) geografii gospodarczej,
4) ekonomiki przemysłu,
5) technologii.
2. W skład Wydziału Finansów wchodzą niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1) podstaw marksizmu-leninizmu,
2) prawa,
3) finansów i kredytu,
4) rachunkowości,
5) statystyki.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.